Kyle King

Capacity Building International izpilddirektors, Crisis Lab dibinātājs un vadītājs

15:20 - 15:50

LMT skatuve

Tēmas

  • Civilās drošības mainīgā daba: Pasaule nepārtraukto krīžu ietekmē

Apraksts

Kailam Kingam ir vairāk nekā 30 gadu pieredze ārkārtas dienestu un starptautiskās drošības jomā, tostarp ilgs darba stāžs NATO operāciju atbalstā. Būdams ASV Aizsardzības departamenta galvenais ugunsdzēsības virsnieks, viņš izstrādāja pirmo starptautisko DoD ugunsdzēsības un ārkārtas dienestu sertifikācijas programmu un bija sākotnējais padomnieks civilo ārkārtas situāciju jautājumos NATO operācijās. Ar Capacity Building International starpniecību Kings partnerībā konsultē ASV divpusējās programmas, lai stiprinātu noturību un uzlabotu valsts drošību. Viņš ir arī izveidojis Crisis Lab Ltd, lai šos pašus tematus pārceltu uz kopienām un veidotu pilsoniskās sabiedrības noturību. Kingam ir maģistra grāds Diplomātijas un terorisma studijās, un bakalaura grāds Valsts pārvaldē, kā arī vairāki ASV Aizsardzības ministrijas un NATO sertifikāti.