fbpx

Dace Čivča

Circle K / Vecākais vadītājs arodveselības un ķīmisko vielu atbilstības jomā Eiropā

12:00 - 12:30

LMT skatuve

Tēmas

  • Drošības mērķi (KPI), kas sasniedz rezultātu

Apraksts

Darba drošības profesionāle ar ievērojamu akadēmisko un vairāk kā 18 gadu praktisku pieredzi arodveselības, darba aizsardzības, ķīmisko vielu drošības un vides aizsardzības jomā. Mana apņemšanās paplašināt zināšanas un izpētīt savstarpēji saistītās jomas pamudināja mani iegūt MBI kiberdrošībā. Šīs papildu zināšanas ļauj man izprast visaptverošo drošības risku konceptu.
Šobrīd manā atbildībā ir vienotas darba aizsardzības sistēmas ieviešana un uzturēšana Circle K stacijās visā Eiropā, turklāt Circle K privātā zīmola nepārtikas produktu portfelī es uzraugu ķīmisko produktu drošību, drošības standartu ievērošanu un ilgtspējas prasības.