fbpx

Juridiskā koledža

Koledža

Apraksts

Juridiskā koledža ir augstākās izglītības iestāde, dibināta 2000. gadā. Mēs esam pirmā Latvijā akreditētā privātā koledža, kas realizē īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas vairākos studiju virzienos – tiesību zinātnes, vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība, ekonomika, kā arī piedāvā profesionālās tālākizglītības programmas. Īpaša uzmanība visu studiju programmu saturā tiek veltīta tiesību aspektam, lielu nozīmi pievēršot arī praktiskajam aspektam, lai pēc tam absolventam būtu iespēja patstāvīgi un efektīvi darboties konkrētajā nozarē. Koledža piedāvā studiju programmu DROŠĪBA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA (kvalifikācija DROŠĪBAS SPECIĀLISTS). Minētās programmas mērķis – sniegt zināšanas par drošības, tai skaitā kiberdrošības un personas datu aizsardzības jautājumiem. Studiju laikā tiek apgūtas sekojošas tēmas: organizāciju kiberdrošība, personas datu aizsardzība, drošības risku un krīžu vadība, drošības procesu plānošana, sociālā psiholoģija drošības jomā, standarti un normatīvais regulējums, drošības teorija, uzņēmējdarbības profesionālās kompetences, tiesību pamati u.c. https://jk.lv/

Reģistrēties konferencei